ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διευθύντρια: ΒΑΓΙΑ ΖΗΚΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ ΤΠΕ


ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ: Θεολόγος
ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ: Φιλόλογος
ΚΑΛΤΣΑΡΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ: Μαθηματικός
ΣΟΛΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Φυσικός
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ: Καθηγήτρια Αγγλικών
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ: Καθηγήτρια Γερμανικών
ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΡΟΔΗ: Καθηγήτρια Πληροφορικής